Loading...

Aanspreekpunt Integriteit

Een ‘Aanspreekpunt integriteit’ of afgekort ‘API’ is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Voor onze club werd Sanne Groenen aangesteld als API. Zij is bereikbaar via api@gympuls.be of (+32)498 28 67 91.

Heeft u een melding, aarzel dan niet om contact op te nemen. Na de melding neemt de API zo snel mogelijk contact op. Zij luistert naar het verhaal, vormt zich een beeld van de situatie, probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn en bespreekt mogelijke doorverwijzingen.

Nog even benadrukken: als API vervult ze geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst zij door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.

Het spreekt vanzelf dat zij elke melding met de grootste discretie zal behandelen.