Loading...

MISSIE

De missie van Gympuls Essen is een zo breed mogelijk spectrum op het gebied van gymnastiek te kunnen aanbieden aan haar leden. Of, zoals het in de statuten vermeld staat : “De vereniging heeft tot doel te ijveren voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, te zorgen voor een goede ontspanning, te streven naar een sportieve sfeer, het bijbrengen van cultuur in het algemeen door middel van de turnsport”.

Essentiële elementen hierbij zijn :

 • Alle leeftijdsgroepen moeten aan bod kunnen komen : van kleuters tot senioren.
 • Het “sociale” aspect is belangrijk : alle lagen van de bevolking moeten hun weg kunnen vinden naar Gympuls Essen.
 • De klemtoon ligt op het recreatieve aspect

Gympuls Essen is een jonge en dynamische club. Het doel van de club is het sporten binnen de gemeente Essen te stimuleren en dit op een gezonde en verantwoorde manier. Gympuls Essen is bij de grootste verenigingen van Essen en telt ongeveer 700 leden. Wij geven ook G-gymlessen voor jongeren met een mentale beperking.

Wij willen een kring zijn in beweging. Waar mensen gezond en verantwoord leren bewegen. Onder deskundige begeleiding van geoefende en gecertificeerde trainers. Waar mensen hun lichaam leren gebruiken. Niet enkel hun voeten of hun handen, maar hun hele lichaam. Elke spier in je lichaam leren controleren. Door te turnen. Door te dansen. Waar mensen hun grenzen leren kennen. En verleggen. Ieder zijn eigen grenzen, hoe groots of klein die ook mogen zijn. Hoe verschillend ze ook mogen zijn. Waar mensen elkaar nog kennen en steunen. Zodat iedereen gedragen door de grote groep het beste uit zichzelf kan halen.

WAAR IEDEREEN WELKOM IS.
JONG EN OUD. ARM OF RIJK.
LENIG OF NET EEN STIJVE HARK.
WE WILLEN IEDEREEN IN BEWEGING!


VISIE

Om onze missie te kunnen realiseren streven wij naar:

 • Een zo hoog mogelijke diversiteit van turnaanbod:
  Afdelingsturnen voor jong en oud
  Mogelijkheden tot specialisatie
  In zo goed mogelijke omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur) 
  Een maximale doorstroming van onze leden
 • Het creëren van een optimale, vriendschappelijke sfeer tussen bestuur, trainers en leden
 • Een stabiele, gekwalificeerde ploeg van trainers
 • Een constante bijscholing van trainers en bestuur
 • Een “gespecialiseerd” (sub-cellen) bestuur
 • Het promoten van de turnkring in de gemeente en daarbuiten
 • Een optimaal contact met de gemeentelijke instanties (sportdienst, sportraad)

Turnen, dansen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Elke week gezond en verantwoord ontspannen. In groep, waarbinnen iedereen vanaf 3 jaar zijn eigen topniveau kan halen, ongeacht vaardigheden of beperkingen.

Historiek