Loading...

Verzekering - Wat te doen bij een ongeval?

We proberen alle trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar af en toe kan een ongeval/blessure zich toch voordoen.

Elk lid van turnkring Gympuls is via de Gymnastiek Federatie verzekerd tegen sportongevallen. Na inschrijving (en betaling van het lidgeld) is het lid aldus gedekt voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegenover derden).

Hoe ga je te werk:

  1. Download de ongevalsaangifte hieronder, vul het volledig in - vergeet je bankrekeningnummer en je handtekening niet - en laat de arts het medisch attest vervolledigen.
  2. De ongevalsaangifte moet binnen de 3 dagen bezorgd worden aan onze secretaris (Nollekensstraat 22 – 2910 Essen).
  3. Onze secretaris geeft het ongeval door aan de Gymnastiek Federatie via het ledenbeheer (online).
  4. De Gymnastiek Federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  5. Je kan de status van het dossier volgen via mijn Gymfed bij ‘Mijn ongevallenstatus’ (hiervoor moet je inloggen)

Wij wensen u alvast een spoedig herstel toe! Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of problemen.

aangifte sportongeval blanco.pdf (353KB)