Loading...

Indoor sporten -13 jarigen opnieuw verboden

12.12.2020 - Helaas moeten we vaststellen dat de dalende lijn van eind november stagneert en de cijfers zelfs terug stijgen. Dat laatste is ook het geval voor Essen. Er is een duidelijke stijging van het aantal besmettingen merkbaar in onze gemeente, bij alle leeftijdscategorieën. Ook bij de -13-jarigen.

 communicatie sportdienst Essen.pdf

Daarom heeft de gemeente, na overleg met de provinciegouverneur, besloten dat indoorsporten in groepsverband voor -13 jarigen opnieuw verboden wordt, en dit vanaf maandag 14 december. We vinden het enorm jammer en begrijpen dat dit voor niemand leuk is, zeker niet nu we net terug opgestart waren voor alle -13 jarige leden. We hadden dan ook liever het jaar in schoonheid afgesloten en nog een weekje kunnen door turnen. Hopelijk krijgen we samen de cijfers onder controle en kunnen we in 2021 weer optimaal gebruik maken van onze turnhal.


Compensatie verloren trainingen

We krijgen meermaals de vraag naar een compensatie of een terugbetaling van het lidgeld omwille van het niet doorgaan van de trainingen. We beseffen dat dit voor vele leden en ouders een belangrijk gegeven is en we begrijpen jullie bezorgdheid en vragen hieromtrent. We hebben hier met de club reeds over gebrainstormd en zijn nog in overleg welke compensatie we kunnen bieden naar al onze leden toe. Dit wordt zeker nog vervolgd.


Communicatie sportdienst Essen

Bovenaan voegen we nog een link toe naar de communicatie die wij gisteren vanuit de gemeentelijke sportdienst mochten ontvangen over deze maatregelen.

archief : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018