Loading...

Kleuterturnen

Peuters:

Bij onze allerjongste gymnasten (vanaf 2,5 jaar) willen we er in de eerst plaats voor zorgen dat ze plezier leren beleven aan bewegen door het aanbieden van verschillende bewegingsvormen (zoals klimmen en klauteren, rollen, werken aan evenwicht, gooien, mikken en vangen, ritmisch bewegen op muziek,...). Ook geven we ze zo volop de kans om de verschillende turntoestellen en klein materiaal (ballen, pittenzakken, hoepels,...) te leren ontdekken en hier naar hartenlust op/mee te kunnen experimenteren. En dit alles onder begeleiding van een super enthousiast team van kleutertrainers.

Kleuters 4-5 jarigen:

Ook hier blijft plezier in het bewegen heel belangrijk. Bij deze groepen proberen we de kinderen al de eerste basistechnieken in de gymnastiek (correct aanlopen, springen, handen goed plaatsen, juiste houding , goede vertrekhouding,...) aan te leren. Ook leren we ze de verschillende toestellen op de juiste manier te gebruiken door het aanleren van hun eerste oefeningetjes. Hierbij wordt er meestal gewerkt in kleine groepjes die telkens doorschuiven. Dit serieuzere werk proberen we af te wisselen door voldoende spelmomenten. Ook deze kinderen worden begeleid door een enthousiast team van kleutertrainers.

Beide lessen zijn meestal als volgt opgebouwd. We beginnen boven in het kleinere turnzaaltje met een opwarming dit vaak met muziek en allerlei klein materiaal en dan gaan we beneden naar de grote hal waar we dan de verschillende turntoestellen en dergelijke kunnen gebruiken en tot slot vaak nog een leuk spel en een rustige afsluiter.